تغذیه ی سالم، بدن سالم

معلم بهداشت مهربون مدرسه امروز درباره ی تغذیه سالم برای بچه ها صحبت کردند و بچه ها درمورد چی بخوریم و چی نخوریم ها با هم مشورت کردند و در این باره نقاشی کشیدند و کاردستی درست کردند.

فعالیت های مربیان بهداشت

1.بررسی بهداشت کلاس ها وبطور کلی فضای مدرسه و تذکر به خدمتگزار درچند مورد جزئی علی رغم تمیزکاری کل مدرسه قبل از شروع سال تحصیلی جدید
2.تهیه ی تابلوی بهداشتی وپمفلت برای اولیاء دانش آموزان کلاس اول
3.بررسی ایمنی محیط مدرسه وکارت صحت مزاج مستخدم وشارژ کپسول های آتش نشانی
4.تهیه ی ملحفه ی یکبارمصرف وتکمیل جعبه ی کمک های اولیه ولوازم مورد احتیاج اتاق بهداشت
5.بررسی شناسنامه های سلامت دانش آموزان پایه ی اول ازنظرتکمیل بودن سنجش- کارت واکسن ودر صورت لزوم پیگیری نواقص آنها
6.شناسایی دانش آموزانی که مشکل خاصی دارند{توسط پزشک یا اولیاء آنها یاد آوری شده } برای توجه ومراقبت بیشتر از آنها
7. تهیه وآماده سازی دفتر معاینات و غیره
8. بیمار یابی به صورت روزانه
9.تشکیل شورای بهداشتی
10.انتخاب بهداشتیاران
11. آماده سازی پوستر های اموزشی ونصب در تابلو بهداشتی به مناسبت روز جهانی قلب
12.آماده کردن کتاب خانه ای کوچک و تهیه ی 55 جلد کتاب راجع به بهداشت وسلامتی در اتاق بهداشت
13.آموزش فردی بصورت روزانه ویاد آوری پاره ای از نکات بهداشتی  سر کلاسها
14. آموزش اولیه بهداشتیاران
15. تهیه ی کارت و ابلاغ جهت افتتا حیه ی بهداشتیاران
16. برگزاری مراسم افتتا حیه ی بهداشتیاران در روز15 مهرماه همزمان با روزجهانی کودک