انجمن اولیا و مربیان

نتایج انتخابات آرا انجمن اولیا و مربیان:

خانم هاجر شفیعی         83 رای

آقای عباس جعفری               68 رای

آقای سید یعقوب طاهری       54 رای

خانم اکرم حسینی               43 رای

آقای محمد ابراهیمی            34 رای

خانم زهرا حسن مرادی         33 رای

خانم محبوبه غلامی             32 رای

آقای علی حبیبی                 30 رای

 

در اولین جلسه ای که با حضور اعضا برگزار گردید آقای ابراهیمی به عنوان رئیس انجمن ، آقای جعفری به عنوان نائب رئیس و خانم اکرم حسینی به سمت منشی انجمن، با نظر و رای اعضا انتخاب شدند.انتخابات انجمن اولیا و مربیان

ضمن تقدیر و تشکر از اولیای محترمی که در برگزاری هرچه بهتر انتخابات انجمن و اولیا ما را یاری دادند؛ نتایج انتخابات به شرح زیر می باشد:

خانم فاتحی                       ولی دانش آموز عرفان فاتحی

خانم اسماعیلی                 ولی دانش آموز امیرعلی شمسی

آقای علیمرادی                   ولی دانش آموز محمدعلی علیمرادی

آقای مخالفی                     ولی دانش آموز ابوالفضل مخالفی

انجمن اولیا و مربیان

انتخابات انجمن اولیا و مربیان شنبه یکم آبان ماه برگزار شد و نتایج انتخابات پس از شمارش آرا به این شرح است:

حسین فاتحی

صدیقه نقلی

مرضیه جلالی

علی حبیبی

مرضیه فاتحی

زهرا برهاتی

جناب آقای فاتحی به عنوان رئیس انجمن با کسب حداکثر آرا انتخاب شدند.

اعضای انجمن اولیا و مربیان

اعضای انجمن اولیا و مربیان دبستان :

حسین فاتحی

صدیقه نقلی

مرضیه جلالی

علی حبیبی

مرضیه فاتحی

زهرا برهاتی

جناب آقای فاتحی به عنوان رئیس انجمن با کسب حداکثر آرا انتخاب شدند.