افتخار آفرینی

کسب مقاوم سوم رشته تکواندو توسط علی فاتحی کلاس چهارم را تبریک عرض می کنیم.

افتخارات و دستاوردهای مدرسه

 

 

افتخارات و دستاوردهای کسب شده مدرسه