المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

مقام های ورزشی مدرسه

 

کسب مقاوم سوم رشته تکواندو توسط علی فاتحی کلاس چهارم را تبریک عرض می کنیم.