خبرهای مدرسه

افتخار آفرینان مدرسه
1396/12/05 ساعت 13:06:01
جلسه آموزش خانواده
1396/10/19 ساعت 10:12:54
جشن بزرگ دهه فجر2
1395/11/20 ساعت 12:36:47
جشن بزرگ دهه فجر1
1395/11/20 ساعت 12:33:17
افتخار آفرینی
1395/11/18 ساعت 11:51:19
اردوی آکواریوم
1395/11/04 ساعت 09:55:32
شب یلدای پیش دبستانی ها
1395/10/04 ساعت 08:46:24
مانور زلزله
1395/09/22 ساعت 12:51:27
آزمون هماهنگ مدارس
1395/08/19 ساعت 08:39:07
جشن قرآن
1395/08/18 ساعت 09:10:38
جشن عاطفه ها
1395/08/18 ساعت 08:21:37
محرم
1395/08/18 ساعت 08:15:33
روز آتش نشانی
1395/08/18 ساعت 08:09:05
شورای دانش آموزی
1395/08/18 ساعت 08:06:39
انجمن اولیا و مربیان
1395/08/05 ساعت 07:07:00