آشنایی با غذاهای سنتی

سفره حضرت رقیه(س)

روز شکوفه ها

غذای سالم پیش دبستانی ها

روز غذای سالم

پیش دبستانی های عزیزمان در روز غذای سالم در کنار هم یک وعده تغذیه ی سالم و ساده را نوش جان کردند.

اردوی پایان سال پیش دبستانی ها، اولی ها و دومی ها

آموزش نماز به پیش دبستانی ها

پیش دبستانی ها در نیمه دوم سال2

پیش دبستانی ها در نیمه دوم سال

جشن بزرگ دهه فجر2