اردوی پایان سال پایه ی سوم تا ششم

جشن بزرگ دهه فجر2

جشن بزرگ دهه فجر1

افتخار آفرینی

کسب مقاوم سوم رشته تکواندو توسط علی فاتحی کلاس چهارم را تبریک عرض می کنیم.

بازدید از موزه علوم و فنون پایه سوم و چهارم

کلاس چهارم

...