دهه ی فجر گرامی باد

کلاس دومی های انقلابی مان صبح شان را اینگونه آغاز کردند :

خلاقیت در کلاس دوم

اردوی پایان سال پیش دبستانی ها، اولی ها و دومی ها

جشن بزرگ دهه فجر2

جشن بزرگ دهه فجر1

اردوی کلاس اول و دوم،شهرک سیمرغ

کلاس دوم

...