جشن قرآن کلاس اول

کلاس اولی های عزیزمان جشن قرآن را با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار کردند. امید که رهروی راه قرآن باشند.

تدریس پویا و خلاق در کلاس اول

جشن اسم کلاس اولی ها

میریم به اردو دو دو دو :)

امروز کلاس اولی ها و دومی ها یه روز شاد و پر انرژی رو در باغ غدیر در کنار هم گذراندند و حسابی بهشون خوش گذشت.

آ مثل آب

گل پسرهای اولی دارند قدم قدم سواد یاد می گیرند. حرف الف را یاد گرفتند و این موفقیت شیرین را با هم جشن گرفتیم.

خلاقیت در آموزش الفبای کلاس اول

اردوی پایان سال پیش دبستانی ها، اولی ها و دومی ها

جشن بزرگ دهه فجر2

جشن بزرگ دهه فجر1

اردوی کلاس اول و دوم،شهرک سیمرغ